پرداخت در محل چیست؟

الوپاور هم دارای پرداخت آنلاین و برای اطمینان بیشتر مشتری هم ازخرید باتری ،از پرداخت در محل استفاده می کند. یعنی مشتری میتواند پرداخت خود را پس از دریافت باتری پرداخت کند تا از خرید خود مطمئن و راضی باشد.

پرداخت در محل

پرداخت پس از دریافت محصول به روش های نقدی،کارت به کارت و کارت خوان امکان پذیر است.

آموزش پرداخت آنلاین

شما برای پرداخت آنلاین نیاز دارید به:

  • شماره کارت (شماره ۱۶ رقمی روی عابر بانک)

  • رمز دوم کارت

  • کد CVV2 ( یک کد ۳ یا ۴ رقمی است که پشت یا روی کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی درج می‌شود و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یک کد امنیتی در پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اینترنتی کاربرد دارد )

  • تاریخ انقضا