برای خودروهای برقی، ظرفیت پیمایش مهم‌تر است یا سرعت شارژ؟

خودروهای برقی
«ظرفیت پیمایش» و «سرعت شارژ باتری» خودرو الکتریکی دو عامل مهم در خرید وسایل نقلیه‌ی برقی هستند که باید به‌خوبی مدنظر قرار گیرند. در این مقاله، تأثیرگذاری این دو عامل بر خرید خودرو برقی را بررسی می‌کنیم.   سرعت شارژ باتری ظرفیت پیمایش بدیهی است که خودروهای الکتریکی موضوع جدیدی...
مطالعه بیشتر