آنچه باید در مورد احتراق ناقص (خام‌سوزی) موتور خودرو بدانید

موتور

احتراق ناقص موتور  خام سوزی سوخت یا احتراق ناقص موتور می تواند یک مشکل مرموز باشد ومعمولاً باعث می شود که اتومبیل‌ها از آنچه که هستند بدتر شوند. علائم از نظر وسایل نقلیه متفاوت هستند اما معمولاً به عنوان ریپ زدن در تأمین انرژی توصیف می شود.خام‌سوزی میتواند موقتی یا…

مطالعه بیشتر